• Haberler

Yatırım Danışmanlığı

1- Yatırım Analizi, Fizibilite
Bölgesel ve yöresel yatırım fizibilitesi; 
Sektörsel yatırım fizibilitesi; 
Finansal konularla sınırlı yatırım fizibilitesi;
İşletme safhasına kadar global yatırım fizibilitesi 
Mevcut ve çalışır işletmelere ilişkin global işletme fizibiliteleri; 
Departman, şube veya acente bazında işletme fizibilitesi;
Personel ve özlük uygulamalarına ilişkin yeniden yapılandırma, yeni personel alımı ve fizibilitesi;
İşletmeye ait yönetsel örgüt tapısının yeniden oluşturulması ve fizibilitesi; 
Üretim yapısına ve stok uygulamalarına ilişkin fizibilite işlemleri; 
Pazarlama işlemlerine ve pazar ağı oluşumuna ilişkin yerel ve bölgesel fizibilite uygulamaları

2- Teşvik Mevzuatı Uygulamaları
Yatırım Teşvik uygulamalarına ilişkin danışmanlık, takip, belgelendirme ve belge kapama hizmetleri;
İhracat Teşvik uygulamalarına ilişkin danışmanlık, takip, belgelendirme ve belge kapama işlemleri; 
KOBİ Teşvik uygulamalarına ilişkin danışmanlık, takip ve belgelendirme hizmetleri; 
Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin danışmanlık, takip, belgelendirme ve belge kapama işlemleri;
Döviz Kazandırıcı İşlemlere ilişkin danışmanlık, takip ve belgelendirme hizmetleri; 
Merkez Bankası, Kalkınma Bankası ve diğer kurumlar nezdinde gerçekleştirilen her türlü teşvik uygulamalarına ilişkin 
danışmanlık, takip ve belgelendirme hizmetleri.
Uluslararası teşvik uygulamalarına ilişkin danışmanlık, takip ve belgelendirme hizmetleri