• Haberler

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Firmamız tarafından 3568 Sayılı Yasa ile belirlenen aşağıda sayılan tasdik hizmetleri yapılmaktadır. Tasdik çalışmaları sırasında müşterilerin kayıt ve işlemleri denetlenerek mevzuata uygun olmayan hususların düzeltilmesi ile muhasebe ve iç denetim sisteminin daha etkin hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

- Yıllık Kurumlar Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve eklerinin tasdiki ve raporlaması;
- Yatırım İndirimi İşlemlerinin tasdiki ve raporlaması; 
- Kurumlar Vergisi İstisna uygulamalarının tasdik ve raporlaması; 
- Gelir Vergisi İstisna uygulamalarının tasdik ve raporlaması; 
- Stopaj vergilerin tespit, iade veya mahsubuna ilişkin tasdik ve raporlamalar; 
- Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İade veya mahsup işlemlerinin tasdik ve raporlamaları; 
- Teşvik, İndirim ve Muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik ve raporlaması;
- Özel Tüketim Vergisi Üretim,Tecil, ve Terkin uygulamalarının tasdik ve raporlaması;
- Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemlerinin tasdik ve raporlaması;
- Kurum iç kaynaklarının sermayeye eklenmesi işlemlerinin tasdik ve raporlaması; 
- Sermaye artışının tespitine ilişkin tespit ve raporlamalar;
- Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet veya istisna uygulamalarının tasdik ve raporlamalar; 
- Seyahat acentelerinin turizm gelirlerinin tespit, tasdik ve raporlamaları; 
- Ham petrol ve petrol ürünlerinin ithali ve LPG ile ilgili işlemlerin tasdik ve raporlaması; 
- Mali Tabloların uygunluğu ve Hasılat Tespiti tasdik ve raporlamaları; 
- Organize Sanayi Bölgelerinin işlemlerinin tasdik ve raporlaması;
- İşsizlik Sigortası Fonunun gelir ve giderlerinin tasdik ve raporlaması; 
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının ödenmesi işlemlerinin tasdik ve raporlaması;